Általános szerződési feltételek

Reiter Benjamin EV – Általános szerződési feltételek

Bevezetés

Jelen Általános szerződési feltételek (“ÁSZF”) tartalmazza a AUTOMATA VÁLTÓ SHOP webáruház – továbbiakban, mint webáruház – elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő – továbbiakban, mint vásárló – általi használatának feltételeit, a vásárlás feltételeit, valamint a vásárlók és a Reiter Benjamin EV jogait. A webáruházat a https://webshop.automatavaltofelujitas.hu címen elérhető honlapon – továbbiakban, mint honlap – üzemelteti. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a webáruházban elérhető tájékoztatások nyújtják. A vásárló a webáruház használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.

Szolgáltató

A „Automata Váltó Shop” webáruházat a Reiter Benjamin EV üzemelteti.
Székhely: 8200 Veszprém, Gulyadombi sétány 5. 1./4
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Gulyadombi sétány 5. 1./4
Képviselő neve: Reiter Benjamin
Üzlet (átvevőhely) címe: 8200, Veszprém, Juhar utca 1.

Felhasználási feltételek

Felelősség

– A Vásárló a webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
– A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
– A Vásárló által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A webáruház teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, videók stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Honlapon történő vásárlás

A honlapon feltüntetett árak

A webáruházban a Reiter Benjamin EV termékkínálata látható – továbbiakban termékek.
Az egyes termékek lényeges tulajdonságai, jellemzői, rövid leírásuk és cikkszámuk feltüntetésre kerülnek. A termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó fogyasztó ár is feltüntetésre kerül. Az árkedvezménnyel forgalmazott termékek esetén a kedvezmény ténye és mértéke is feltüntetésre kerül. A termékek részletes leírásánál megtalálható a termék korábbi, kedvezményt nem tartalmazó ára is.

A termékek árainak megváltoztatására a jogot a Reiter Benjamin EV fenntartja, amely értelmében a webáruházban történt ár frissítés idejével válik hatályossá. Az árváltozás ténye nem befolyásolja a korábban leadott, hatályba lépés előtti termékek árait.

Amennyiben a Reiter Benjamin EV gondossága ellenére is hibás ár kerül feltüntetésre a webáruházban, úgy a Reiter Benjamin EV nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem jogosult a termék helyes áron történő szállítására. Ez a folyamat érvényes a termék árától nagymértékben eltérő, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os, vagy 1 Ft-os termékekre egyaránt. A helyes ár ismeretében a vásárló 14 napon belül elállhat vásárlási szándékától, vagy megvásárolhatja a terméket.

A Reiter Benjamin EV rendszeresen frissíti adatbázisát a termék képekkel, azonban előfordulhat, hogy azok kinézete, csomagolása és megjelenése eltérhet a webáruházban található termék fotójától. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a Reiter Benjamin EV nem vállalja a felelősséget.

Megrendelés

A vásárló a webáruház felületén választhatja ki a megvásárolni kívánt terméket és adhatja meg a kívánt mennyiséget. A vásárló által megrendelt termékek kiszállítása nem lehetséges.

A vásárló csak a helyszínen történő készpénzes fizetési módot választhatja! A megvásárolni kívánt termék kiválasztását követően, a megrendelés megerősítésével véglegesíti megrendelését („Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával). A megrendelés megerősítésének előfeltétele, hogy a vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Amennyiben a vásárló leadta a megrendelését és erről megkapta a visszaigazoló emailt, úgy a vásárlónak munkanapon 16 óráig lehetősége van visszavonni a megrendelést. A megrendelés visszavonását a +36 30 180-77-19 telefonszámon kezdeményezheti a vásárló nevének és megrendelés-azonosítójának megadásával.
A vásárló élhet az elállási jogával.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését követően a szolgáltató (Reiter Benjamin) 3 munkanapon belül felveszi vásárlóval a kapcsolatot, hogy a felújított váltóval kapcsolatban minden részletet egyeztessen vevővel.

A szolgáltató az ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó emaillel nem köteles visszaigazolni, mivel a vásárlás csak személyesen, veszprémi üzletünkben lehetséges.

A megrendelés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

Számla

A Reiter Benjamin EV a megrendelt termékekről a helyszínen, vásárláskor papír alapú számlát állít ki.
Amennyiben a Vásárló szeretne külön számlát kérni az egyes tételekről, akkor azt a megrendelés folyamán jeleznie kell a Megjegyzés mezőben vagy telefonon (+36 30 180-77-19).

A megrendelt termékek kifizetése

Megrendelő a telefonos, vagy e-mailben történt egyeztetés után és annak alapján a terméke(ke)t kizárólag személyesen veheti át, és annak/azoknak ellenértékét a helyszínen fizetheti csak meg.

A megrendelt termékek szállítása, átvétele

A megrendelt termékeket nem szállítjuk ki, csak személyes átvétel lehetséges veszprémi üzletünkben: 8200, Veszprém, Juhar utca 1.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: Reiter Benjamin EV
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Gulyadombi sétány 5. 1./4
Tel.: +36 30 180-77-19
Email cím: avfkft kukac gmail pont

A szavatossági igény bejelentéséhez az alábbi információk szükségesek:

Vásárló neve, címe
Számla sorszáma
Megrendelt termék(ek) neve
Megrendelt termék átvételének időpontja
Hiba leírása

Információ, reklamáció, panaszkezelés

A Vásárló a webáruház működésével, megrendelésével kapcsolatban vagy a panaszával a következő elérhetőségen keresheti meg a Reiter Benjamin EV-t.

Név: Reiter Benjamin EV
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Kádártai út. 33.
Tel.: +36 30 180-77-19
Email cím: avfkft kukac gmail pont

Telefonon panaszkezelés kizárólag munkanapokon 8:00-16:00 között érhető el.
Telefonon tett panaszát a Reiter Benjamin EV azonnal megvizsgálja és szükség szerint és lehetőségekhez mérten orvosolja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a vásárló számára:
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
– Európai Bizottság online vitarendezési platformját (ODR)
– Bírósági eljárás kezdeményezése
– Veszprém Megyei Békéltető Testület elérhetősége

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Tel.: +36 88 814 121 (ügyfélfogadási időben), +36 88 814 111 (VKIK titkárság)
Email: info kukac bekeltetesveszprem pont hu
Web: www.bekeltetesveszprem.hu, www.veszpremikamara.hu/bekelteto-testulet
Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT
Elektronikus ügyintézés: e-papír
Ügytípus: Békéltető testületi eljárás kezdeményezése,
eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel (VKIKBT)

Ügyfélfogadás:
Keddenként 09:00-14:00, illetve egyéni megbeszélés szerint.
Kérelmek benyújtása, leadása: Hétfő-Csütörtök 08:00-13:00 között, a földszint 115-116. irodában

Európai Bizottság online vitarendezési platformja (European Online Dispute Resolution Platform – ODR)
Link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok

A webáruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Vegyes rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandók:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;
– fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Reiter Benjamin EV webáruházának Adatvédelmi Tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció során megismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy Reiter Benjamin EV a megrendeléssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.

A sütik esetében a cookie irányelvek, az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az adatkezelési tájékoztató előírásai az irányadók.

Hatályba lépés ideje: 2022.01.14.
Utolsó frissítés dátuma: 2022.01.14.

Shopping Cart